سلام

کتاب " 1984" جورج اورول ی رمان اجتماعی سیاسی هست که میخواد به این سوال ک «چگونه میتوان ماهیت انسان را تغییر داد؟ » پاسخ بده. در واقع این کتاب یک اتوپیا(آرمانشهر) منفی رو توصیف میکنه.

    1984 ما را از خطری آگاه می کند که امروز تمام انسانها با آن رودررو هستند، خطر جامعه ای با آدم های ماشینی ک کوچک ترین نشانی از فردیت ،عشق و افکار نقادانه در آنها باقی نمانده است،ولی بدلیل <دوگانه باوری>(که در کتاب توضیح داده شده ) از وضعیت خود  آگاه نیستند. چنین کتابهایی هشدارهایی جدی و قدرتمند محسوب می شوند و چه تلخ خواهد بود اگر خواننده از سر خودبینی،کتاب 1984 را صرفاً داستانی درباره خشونت استالینیستی ارزیابی کند و اشاره آن را به جامعه امروزی ما در نیابد. (قسمتی از مقدمه کتاب توسط اریک فروم )

-----------------------------------------------------------------

و اما قلعه حیوانات! با جمله معروف:

   «All Animals are Equal but some Animals are MORE Equal than Others »

این رمان درباره گروهی از حیوانات است که انسانها را از مزرعه ای که در آن زندگی می کنند بیرون میکنند و خود اداره مزرعه را به دست می گیرند، ولی پس از مدتی این حکومت جدید به حکومتی خودکامه مشابه ب قبلی تبدیل می شود.

                                   این رمان نمایه ضد استبداد است.

این کتاب کلاً 136 صفحه داره .


 به نظر من ک هردوشون واقعاً ارزش خوندنو داره... 

                                                                                                  شاد باشید                                         

چهارشنبه 7 تیر 1391 |  17:58 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  5 نظر