X
تبلیغات
زولا

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم ،نمازمان قضاست!تلنگر...(شاید اما افسوس):صد موعظه کن ولی ز تسلیم نگو

             
از خمس و زکات و ضرب و تقسیم نگو

آقا تو بیا ولی فقط با یک شرط...

             
از آنچه که ما دوست نداریم نگو!
ما قیمت روز ارز را می دانیم

                          
معیار بهای بورس در تهرانیم

فعلا دو سه روزیست هوا پس شده است

                          
هر روز دعای عهد را می خوانیم ...
از جور زمانه ما شکایت داریم


              
اندازه ی  کوه و صخره حاجت داریم

ما مشکلمان گرانی و بیکاریست

                         
آقا به نبودنت که عادت داریم...
تقصیر من است اینکه، کم می آیی


                     
هر گاه شدم اسیر غم می آیی ...

این جمعه و جمعه های دیگر حرف است

                          
آدم بشوم ؛ سه شنبه هم می آیی !!!!
تلنگر...