خدایا نکند فرق به حالم
از کوی تو بیرون نرود پای خیالم 


چه بخوانی  

چه برانی  

چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی  


نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی...شنبه 24 دی 1390 |  20:32 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  3 نظر