خدا پرسید: 

می خورید یا می برید ؟ 

من بی درنگ گفتم: 

می خورم 

 

 

چه می دانستم 

 

لذت ها را می برند 

     حسرت ها را می خورند... 

تقدیم به همه کسانی که از ریاضی ۱ در حسرت اند  ...شنبه 17 دی 1390 |  15:14 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  4 نظر