به نظر شما زشت ترین چیز در دنیا چیست؟

**جایزه: شیر کاکائو** 

*********************************************************** 

جواب : زشت ترین چیز زبان انسان است زیرا انسان هم با آن فحش می دهد هم دروغ می گویدسه‌شنبه 13 دی 1390 |  12:00 |  نویسنده :  محمد |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  5 نظر