X
تبلیغات
رایتل

...فقیر به دنبال شادی ثروتند و ثروتمند ، به دنبال آرامش زندگی فقیر است ..  

کودک به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتر ، به دنبال سادگی کودک است ..  

پیر به دنبال قدرت جوان و جوان ،در پی تجربه سالمند است..  

آنان که رفته اند، در آرزوی بازگشت و آنان که مانده اند، در رویای رفتن... 

 

 

خدایا : 

کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچ کس به مقصد خود نمی رسد؟!...شنبه 10 دی 1390 |  18:38 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  7 نظر