خرس گنده چیست؟


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
واژه ای که پدران و مادران ایرانی برای ندادن عیدی و کادوی تولد به فرزندان خویش نسبت می دهند!:|
عطسه دختر: اتسی ....
عطسه پسر: هاتشوبیسخلبوهووووووطراشش !!!!!
سر جلسه امتحان نشستی هرچی تو کلته رو برگه خالی می کنی آخرش نصف صفحه هم پر نمی شه بعد یه نفر بلند می شه می گه آقا یه برگه دیگه بدین جا ندارم. اون لحظه می خوای صندلی رو از پهنا بکنی تو حلقش!


گفتم : مادر !
گفت : جانم
گفتم : درد دارم !
گفت : بجانم
گفتم : خسته ام !
گفت : پریشانم
گفتم : گرسنه ام !
گفت : بخور از سهمِ نانم
گفتم : کجا بخوابم !
گفت : روی چشمانم
گفتم :پارچ آب برگشت رو فرش
گفت: ای خدا ذلیلت کنه ک.... دست و پا چلفتی
یکشنبه 16 مهر 1391 |  16:27 |  نویسنده :  مرضیه |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  5 نظر