فریادها مرده اند 

سکوت جاریست  

تنهایی ،حاکم  سرزمین بی کسی است 

می گویند خدا تنهاست 

ما که خدا نیستیم 

 

چرا تنهاییم؟  

            

                                                                                                دکتر شریعتییکشنبه 23 بهمن 1390 |  22:51 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  1 نظر