چه خوش است حال مرغی که قفس ، ندیده باشد 

 

چه نکوتر آنکه مرغی زقفس ، پریده باشد 

 

پرو بال ما شکستند و در قفس گشودند  

 

چه رها... 

چه بسته.. 

 

 

مرغی که پرش شکسته باشد....پنج‌شنبه 8 دی 1390 |  17:39 |  نویسنده :  عاطفه .م |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  1 نظر