زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟

فرمودند:
1- دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم.
2- دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم .
3- دانستم که رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.
4- دانستم پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم...دوشنبه 21 آذر 1390 |  01:15 |  نویسنده :  Mina |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  0 نظر