مجنون های لیلی من میدانند که لیلی تنها به جام های شکسته مدال عاشقی میدهد.

لیلی جام های مولایم را شکست و او تنها لبخند زد.

مولایم عاشق بود،عاشق لیلی.جام های شکسته اش را پیش لیلی برد و از آن روز دردانه لیلی شد.

واین ماه،ماه عاشقی مولا و لیلیست.لیلی جام میشکند و مولایم عاشق تر میشود.


لیلی،تو نیازی به جام های شکسته مولا نداشتی،جام ها را برای من میخواستی.

می دانم لیلی،می دانم!می خواهی عشق را به من بیاموزی.

می فهمم لیلی، می فهمم!محرم مدرسه توست و حسینت(ع) معلم من.


کاش این ماه ،ماه عاشقی من و تو نیز باشد!
لیلی منتظرم بمان!


اگر بر من نبودش هیچ میلی
چرا جام مرا بشکست لیلی؟


دوستای عزیز به مناسبت ماه محرم بخش جدیدی به وبلاگ اضافه میشه با نام( مدرسه ای دیگر).

بیشتر سعی میکنیم که محرم رو از دیدی متفاوت با سال های قبل بررسی کنیم.پس به امید خدا.

یاعلی!شنبه 5 آذر 1390 |  21:01 |  نویسنده :  فاطمه |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  1 نظر