X
تبلیغات
رایتل

کنفوسیوس:

((((((((((انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛ انسان عادی، به آسایش خود.))))))))))))


و . . .مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد احترام و خرد خویش را از دست

می دهد.

مرد بزرگ را می توان براهی واداشت اما به پستی نمی رود . می توان او را اغفال کرد اما ابله نمی شود .

مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک مضطرب .

مرد بزرگ ستیزه نمی جوید و اگر در تیراندازی شرکت کرد و برنده شد جام افتخار را بحریف مقلوب عرضه می دارد .

مرد آزاده دقت نظر مردم را به ویژگی های نیک دیگران جلب می کند نه به ویژگی های زشت ایشان و مرد عامی، عکس آن رفتار می کند
شنبه 5 آذر 1390 |  12:28 |  نویسنده :  محمد |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  0 نظر