سرامتحان میان ترم فیزیک2 همینطور که داشتم فکرمیکردم،دیدم یه دانشجوی نیمه محترمی چندتا صندلی اونورتر،خیلی راحت وریلکس(انگار اومده 13به در)پاشوانداخته روپاش سوت بلبلی هم میزنه... 

ازهرکسی که ردمیشه(ازآبدارچی گرفته تااستادباقری)می پرسه:[باکمال وقاحتتتتتتت(املای وقاحت درسته؟)]اگه من میان ترمم صفربشه چی میشه؟؟؟؟؟؟ 

حالااستادباقری:............حالا شما نزنین این حرفارو....بشینین فکر کنین....سعی خودتونوبکنین....به مغزتون فشاربیارید...(ودر دلش گفت عجب صفریه پررو و پرتجربه ای!) 

دانشجوی مذکور:............(ودرآخر:).......استاد نمیشه فایده نداره... 

دانشجوباکمال کانفیوزی ازاون آقاتپله که یه کاپشن سیاه پوشیده بودهم سوالشو پرسیدو همچنین اضافه کرد:چگونه آیا (!) فرصتی واسه جبران میان ترم هست ،اگه حالاصفرشدیم؟ 

اون آقاکه ازپررویی ووقاحت دانشجو چلک چلک عرق شرم از پیشونیش میریخت در جواب گفت: والا چی بگم بستگی به استادتون داره!!!!!!!!!

خلاصه....دانشجو اِ که از رونرفت...دست به دامن آبدارچی شد... 

آبدارچی هم یواشکی به طوری که کسی شک نکنه گفت:توپول قندوچایی روباما حساب کن، من خودم بقیه اشو ردیف میکنم...به قول شاعر...:اون بامن... 

خلاصه دانشجو با نیش تاغده هیپوفیز باز از جلسه اومده پایین،میگه:همه چی ردیفه... 

اینجورکه بوش میاد دانشجوی مذکور نه تنهافیزیک2اش پاسه،بلکه تاابدِ ابدیت هردرس مربوط به گروه فیزیکش پاسه...........یکشنبه 29 آبان 1390 |  23:11 |  نویسنده :  عاطفه |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  1 نظر