X
تبلیغات
رایتل

روزی راننده ی تاکسی ای در ماشین خود تنها حرکت میکرد.از کنار خیابان مسافر مردی را دید.مرد روی صندلی جلو نشست و راننده به مسیر خود ادامه داد. 

پس از اندک مدتی مسافر از راننده پرسید:منو میشناسی؟ 

راننده کمی فکرد و گفت:نه! 

بعد راننده مسافر زنی را سوار کرد. 

دوباره مرد از راننده پرسید:تو منو نمیشناسی؟!!! 

راننده گفت:نه!!!نمیشناسم.شما؟ 

مرد گفت:من عزرائیلم! 

راننده گفت:برو عموووو....!!! 

زن از راننده پرسید:آقا!شما با کی دارید صحبت میکنید؟ 

ناگهان راننده ترمز کرد و با وحشت پا به فرار گذاشت! 

سپس هر دو مسافر ماشین را دزدیدند!! 

 

 

این داستان به گفته ی راوی واقعی بود!شنبه 14 آبان 1390 |  19:37 |  نویسنده :  Mina |  چاپ |  بازدید :  مرتبه   |  4 نظر